Välkomna på årsmöten för Grevagårdens RF och ungdomssektionen

Det har blivit dags för årsmöte i Grevagårdens ryttarförening och dess ungdomssektion. Alla medlemmar välkomnas till föreningens årsmöte och till ungdomssektionens är det alla medlemmar mellan 7 och 25 år som är välkomna dit.

Vi hoppas så många som möjligt kan deltaga på årets viktigaste möte i föreningen. Det kommer att hållas i restaurangen på Grevagården och vi kommer att se tillbaka på verksamheten 2023 samt informera lite kring vad som är planerat inför 2024.

Grevagårdens RF

När: 29 februari 2024

Tid: 18.30

Plats: Restaurangen, Grevagården

Ungdomssektionen

När: 29 februari 2024

Tid: 17.30

Plats: Restaurangen, Grevagården

Mat

Efter att årsmötet är avslutat bjuder vi på en god och värmande soppa med bröd. För att vi ska kunna beräkna mängd önskar vi att ni anmäler ert deltagande till grevagardensrf@hotmail.com. Ange antal personer som kommer vid anmälan.

Valberedningen

Vill du engagera dig i föreningens verksamhet eller känner du någon som skulle passa bra? Valberedningen har påbörjat sitt arbete och tar gärna emot förslag på namn till styrelsen eller till de kommittéer som styrelsen utser. Kontakta valberedningens sammankallande Björn Ekstrand på 070–5737908.

Varmt välkomna!