Vår historia

Grevagårdens Ryttarförening (i början med annat namn) har funnits på Grevagården sedan mitten av 1970-talet. Det är helt naturligt med en tävlingsinriktad klubb på denna ändamålsenliga, stora anläggning.

Anläggningen består av två ridhus, gamla ridhuset med en liten och en stor bana och nya ridhuset med en stor ridbana. Alla tre inomhusbanorna har ett underlag som består av fin sand och textilfibrer. Det finns två grusbanor utomhus samt två gräsbanor. På anläggningen finns också flera gäststallar.

Tävlingar har vi anordnat i stor omfattning, alltifrån NM i dressyr och hoppning både för hästar och ponnyer till SM i hoppning både utomhus och inomhus för hästar och utomhus för ponnyer. De nationella hopptävlingarna hålls på senare år framför allt inomhus, sedan det nya stora ridhuset stod klart.

Grevagårdens Ryttarförening har i olika omgångar haft både häst- och ponnylag i Hoppallsvenskans elitserier och klubbens ryttare har förr som nu framgångsrikt tävlat internationellt och på hemmaplan både på häst och ponny.

Det är vår ambition att alla som deltar vid, av oss anordnade tävlingar, skall känna att vi vill göra vårt allra bästa för att det alltid skall bli högklassiga tävlingar och att alla skall känna sig välkomna till oss, som medlem, gästande ryttare eller publik. VÄLKOMMEN till GREVAGÅRDENS RYTTARFÖRENING i alla sammanhang!

Margareta Wetterberg/Ordförande

Vår Vision

Verksamhetsidé

Varför finns GRF till?

Grevagårdens Ryttarförening (GRF) vill främja medlemmarnas utveckling och ridsportintresse – oavsett nivå och ålder.

Värdegrund

Hur förhåller vi oss till varandra?

Vi är schyssta mot varandra, våra hästar och skapar förutsättningar för alla att lyckas.

Vision

Vart siktar vi?

Vara den självklara klubben för tävlingsryttare i Skaraborg

Tävlingssektion

Uppdrag: Planera och genomföra lokala (1*)till nationella (4*) tävlingar utifrån medlemmarnas intresse i enlighet med fastställd budget.
Rekrytera samt utbilda nyckelfunktionärer.
Mål/ Syfte: Alla GRF:s medlemmar oavsett nivå och ålder skall kunna deltaga i minst en tävling per år.
Ledamöter/ kompetens: Ledamöterna kommer 3st från Hoppkommittén respektive Dressyrkommittén.
Ansvar/ befogenheter: Ansvara för att budget håller.
Fördela det ekonomiska ansvaret mellan de olika kommittéerna.
Ansvara för att ha ett rättvist och bra belöningssystem för funktionärer (idag biljetter).
Verksamhetsplan.
(Sektionens uppgift att plocka fram denna)
Tillsammans göra upp en årsplan för de olika grenarna.

Hoppkommitté

Uppdrag: Att planera och genomföra hopptävlingar
Mål/ Syfte: Att anordna kvalitativa tävlingar med hög standard.
Ledamöter/ kompetens: Min 3st ledamöter. Besitta kunskaper kring hur en kvalitativ hopptävling genomförs. Ansvar/ befogenheter: Ansvara för att ha en uppdaterad tävlingsmaterial/köpa in nytt material när det krävs.
Verksamhetsplan.
(Sektionens uppgift att plocka fram denna)

Dressyrkommitté

Uppdrag: Att planera och genomföra dressyrtävlingar
Mål/ Syfte: Att anordna kvalitativa tävlingar med hög standard.
Ledamöter/ kompetens: Min 3st ledamöter. Besitta kunskaper kring hur en kvalitativ dressyrtävling genomförs. Ansvar/ befogenheter: Ansvara för att ha en uppdaterad tävlingsmaterial/köpa in nytt material när det krävs.
Verksamhetsplan.
(Sektionens uppgift att plocka fram denna)

Utveckling

Uppdrag: Att utveckla våra ryttare utifrån sina egna nivå.
Mål/ Syfte: Att anordna träffar och träningar. Att få fler ryttare att representera klubben individuellt och i lagtävlingar.
Ledamöter/ kompetens: Min 3 st med 1 representant från Hopp-, dressyr-, samt ungdomskommitté. Ansvar/ befogenheter Samverka och stötta lagledarna för att utveckla lagdeltagarna.
Verksamhetsplan.
(Sektionens uppgift att plocka fram denna)
Tillsammans göra upp en årsplan för de olika grenarna.

Ungdomssektion

Uppdrag: Att bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet inom föreningen där alla ungdomars hästintresse tillgodoses. Att ge medlemmarna möjlighet till utbildningar, med och utan häst/ponny för att öka kunskapen om och känslan för hästen/ponnyn. Utbilda yngre medlemmar i föreningskunskap och demokratifrågor för att motivera dem att ta ansvar för ungdomsfrågor i föreningen.
Mål/ Syfte: Att främja god kontakt bland GRF ́s medlemmar under 26år och därigenom skapa en demokratisk och vänskaplig anda. Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande. Verka för en stark VI-känsla och ett bra samarbete med föreningens styrelse, andra sektioner/kommittéer.
Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion och verka för ett aktivt och bra samarbete mellan ungdoms sektionerna i distriktet.
Ledamöter/ kompetens:
Ansvar/ befogenheter :
Verksamhetsplan.
(Sektionens uppgift att plocka fram denna)